• CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KỸ THUẬT ĐIỆN ĐÔNG NAM Á
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KỸ THUẬT ĐIỆN ĐÔNG NAM Á
 • Nhựa Thiên Phước
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KỸ THUẬT ĐIỆN ĐÔNG NAM Á
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KỸ THUẬT ĐIỆN ĐÔNG NAM Á
 • Duhal Chip Led chiếu sáng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KỸ THUẬT ĐIỆN ĐÔNG NAM Á

Giới thiệu về công ty Đông Nam Á

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KỸ THUẬT ĐIỆN ĐÔNG NAM Á tiền thân là Cửa Hàng Thiết Bị Điện Thiên Phước được thành lập tháng 11 năm 1997 đến ngày 09 tháng 10 năm 2002 chính thức được chuyển thành CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KỸ THUẬT...

Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - KỸ THUẬT ĐIỆN ĐÔNG NAM Á

Đối tác của chúng tôi

 • Schneider
 • LS
 • Mitsubishi
 • Cadivi
 • Paragon
 • Sino
 • Philips
 • Daphaco
 • Acumen